รู้กันทั้งบาง ผลวิจัยพบเว็บโป๊ส่วนใหญ่ส่งข้อมูลให้เว็บอย่าง Google และ Facebook ติดตามได้ แม้จะใช้โหมดไม่ระบุตัวตนก็ตาม

ในการเข้าเว็บไซต์บางประเภท เราอาจจะไม่อยากให้คนอื่นทราบ แต่ผลวิจัยล่าสุดที่ทำการวิจัยเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่กว่า 22,484 เว็บไซต์ พบว่า 93% ของเว็บไซต์เหล่านี้ส่งข้อมูลให้ผู้อื่น แม้เราจะเข้าเว็บโดยใช้โหมดไม่ระบุตัวตน ( Incognito mode ) ก็ตาม โดย 45% ของชื่อ URL เว็บไซต์เหล่านี้สามารถระบุชนิดของคอนเทนต์ได้ ทำให้สามารถคาดเดารสนิยมทางเพศของผู้ใช้ได้จากส่วนนี้ได้เลย

ผู้วิจัยกล่าวว่าการทำข้อมูลเหล่านี้หลุดอาจสร้างความเสียหายให้กับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศที่รสนิยมทางเพศบางประเภทผิดกฎหมาย

นักวิจัยยังพบว่า 74% ของเว็บไซต์เหล่านี้มี Tracker จาก Google แต่ทาง Google ปฏิเสธว่าไม่ได้นำข้อมูลจากเว็บไซต์เหล่านี้มาเป็นส่วนประกอบในการนำเสนอโฆษณา เนื่องจากผิดนโยบายของ Google เองที่จะไม่ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ผู้ใหญ่และไม่โฆษณาตามรสนิยมทางเพศของผู้ใช้

นักวิจัยพบ Tracker จาก Facebook 10% จากเว็บไซต์ทั้งหมด ซึ่ง Facebook ก็ได้ปฏิเสธด้วยเหตุผลคล้ายๆ กับของ Google เช่นกัน