Acer ร่วมกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต เปิด PREDATOR ARENA ยกมาตรฐานสนามเหย้าเทียบเท่าระดับสากล 1

Acer ร่วมกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต เปิด PREDATOR ARENA ยกมาตรฐานสนามเหย้าเทียบเท่าระดับสากล

|
พื้นที่โฆษณา

Acer ร่วมกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต เปิด PREDATOR ARENA สนามแข่งขันอีสปอร์ตครบวงจรแห่งแรกในภาคอีสาน ติดตั้ง Predator Gaming Set ประกอบด้วยเกมมิ่งเดส์กท็อปสเปคสูง มอนิเตอร์ 144hz พร้อมอุปกรณ์การแข่งขันจากพรีเดเตอร์ครบเซ็ทกว่า 100 ชุด ยกมาตรฐานสนามเหย้าเทียบเท่าระดับสากล

Acer ร่วมกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต เปิด PREDATOR ARENA ยกมาตรฐานสนามเหย้าเทียบเท่าระดับสากล 3

ข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่า ตลาดอีสปอร์ตของประเทศไทยมีผู้เล่นเกมอยู่ถึง 18.3 ล้านคน มีมูลค่าใช้จ่ายในตลาดเกม 19,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.1% จากปี 2560 มีผู้ชมการแข่งขันกว่า 2.6 ล้านราย และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นถึง 30% ในช่วง 2560-2564 จากความสำเร็จในการจัดงาน Asia Pacific Predator League 2019 และการเติบโตของกีฬาอีสปอร์ต

Acer ร่วมกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต เปิด PREDATOR ARENA ยกมาตรฐานสนามเหย้าเทียบเท่าระดับสากล 5

ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนสปอร์ตซิตี้ ที่จะแสดงให้เห็นว่าพลังของเทคโนโลยีจะช่วยเซตเมืองให้โตเร็วยิ่งขึ้น ต่อไปเราจะเห็นดิจิตอลเข้าไปอยู่ในวงการกีฬามากขึ้น ผู้คนจะคุ้นชินกับการมีเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นกีฬา ขณะเดียวกันเมืองบุรีรัมย์จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและสายตาจากนักลงทุน ซึ่งAcerมีพร้อมทั้งเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการร่วมผลักดันบุรีรัมย์สู่ภาพความเป็นเมืองแห่งกีฬาและต้นแบบของ อีสปอร์ตซิตี้แห่งแรกในประเทศไทย

Acer ร่วมกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต เปิด PREDATOR ARENA ยกมาตรฐานสนามเหย้าเทียบเท่าระดับสากล 7
พื้นที่โฆษณา
Disclosure: เนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน โดยอาจมีผู้สนับสนุนหรือ Affiliate link

Leave a Comment