Fuji Xerox เปิดตัวเครื่องพิมพ์สี A3 รุ่น DocuPrint C5155 d ระดับไฮเอนด์ รองรับการใช้งานในออฟฟิศและงานพิมพ์ ออนดีมานด์

Fuji Xerox เปิดตัวเครื่องพิมพ์สี A3 รุ่น DocuPrint C5155 d (50 ppm) รองรับการพิมพ์โปสการ์ดและงานพิมพ์ตามยอดสั่ง (print-on-demand) ในสำนักงาน

  • ปรับปรุงความเร็วในการพิมพ์ ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นราว 10 เปอร์เซ็นต์สำหรับการพิมพ์โปสการ์ดเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า
  • รองรับกระดาษหลากหลายชนิด รวมถึงกระดาษพิมพ์นามบัตรที่หนาเป็นพิเศษ และกระดาษแบบยาวสำหรับการพิมพ์ป้ายประกาศและโปสเตอร์
  • รองรับกระดาษได้สูงสุด 5,105 แผ่น ด้วยการติดตั้งถาดเสริม
  • สามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์เสริมสำหรับการเย็บเล่ม เช่น อุปกรณ์สำหรับการเจาะรูการเย็บกระดาษด้วยลวด และการเย็บมุงหลังคา
  • สามารถจัดพิมพ์ใบปลิวและจดหมายข่าวภายในองค์กรได้
Fuji Xerox เปิดตัวเครื่องพิมพ์สี A3 รุ่น DocuPrint C5155 d ระดับไฮเอนด์ รองรับการใช้งานในออฟฟิศและงานพิมพ์ ออนดีมานด์ 3