True เปิดพื้นที่ “True 5G Arena” เพื่อต่อยอดและทดสอบนวัตกรรมบนเครือข่าย 5G วันนี้ – 31 ตุลาคม 2562 ชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค

พื้นที่โฆษณา

True เปิดให้คนไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมบนเครือข่าย 5G ครั้งแรกในไทยกับการเปิดพื้นที่ “True 5G Arena” เพื่อให้พาร์ทเนอร์ เหล่าสตาร์ทอัพ และผู้สนใจสัมผัสและรับประสบการณ์ตรง รวมถึงต่อยอดทดลองและทดสอบนวัตกรรมบนเครือข่าย 5G โดยทรูได้ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณ 5G และให้ใช้พื้นที่ได้ฟรี พร้อมพบกับการจำลองการใช้งานเทคโนโลยี 5G ผ่าน Use Case ต่างๆ ได้แก่ Dancing Robot หุ่นยนต์ที่ควบคุมท่าเต้นและจังหวะด้วย 5G, Virtual Driving จำลองการขับรถเสมือนจริง, ใหม่ล่าสุดกับ Robot Arm Painting แขนวาดรูปอัฉริยะ และ Robot Arm and Dolls แขนกลคีบตุ๊กตา บังคับผ่านสัญญาณ 5G

ขอเชิญผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ร่วมทดลองและสัมผัสประสบการณ์ 5G ได้แล้ววันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น.

Disclosure: เนื้อหานี้อาจได้รับการสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา โดยข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน

พื้นที่โฆษณา