HUAWEI Mate 30 Series เผยราคาขายที่มาเลเซียแล้ว 20,500 – 28,500 บาท

ใกล้บ้านเราเข้ามาทุกที ล่าสุด HUAWEI มาเลเซียเปิดให้ลูกค้ากลุ่มแรกจับจองเป็นเจ้าของ HUAWEI Mate 30 Series แล้ว โดยรุ่นที่วางจำหน่ายจะไม่มี Google Mobile services (GMS) มาด้วย สำหรับราคาจำหน่าย

  • HUAWEI Mate 30 รุ่น 128GB + 8GB ราคา 2,799 ริงกิต ตีเป็นเงินไทยประมาณ 20,500 บาท
  • HUAWEI Mate 30 Pro รุ่น 256GB + 8GB ราคา 3,899 ริงกิต ตีเป็นเงินไทยประมาณ 28,500 บาท

สำหรับลูกค้ากลุ่มแรกที่ซื้อได้ (คล้ายๆ งานพรมแดงของไทย) จะต้องเคยเป็นเจ้าของ HUAWEI Mate Series มาก่อนอย่างน้อย 2 รุ่น โดยจะมีของสมนาคุณพิเศษ ประกอบด้วย กิมบอล DJI OSMO Mobile 3, เคสแท้จาก HUAWEI, ที่ชาร์จในรถจาก HUAWEI, ประกันเพิ่ม 1 ปี และประกันจอแตก 6 เดือน

HUAWEI Mate 30 Series เผยราคาขายที่มาเลเซียแล้ว 20,500 - 28,500 บาท 3

สำหรับลูกค้าทั่วไปจะเปิดให้จับจองเป็นเจ้าของวันที่ 22 ตุลาคมนี้ โดยจะมีขายทั้งผ่านตัวแทนจำหน่ายและเครือข่ายมือถือ

ที่มา GSMARENA