ได้กันหรือยัง? Google Play Dark Theme

หลังจากเคยปล่อยให้คนกลุ่มเล็กๆ ลองใช้ไปก่อนหน้านี้แล้ว Google ได้ปล่อย Google Play Dark theme อย่างเป็นทางการในวันนี้ โดยจะมาใน Google Play เวอร์ชัน 16.7.21 โดย Dark theme จะทำงานอัตโนมัติพร้อมกับการตั้งค่า Dark theme ของ Android 10