ชมภาพถ่ายจากโหมดถ่ายดาว (Astro mode) ของ Google Pixel 4

พื้นที่โฆษณา

Pixel 4 ได้ปรับปรุงระบบ Night sight ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปอีกขุ้นด้วยโหมดถ่ายดาว ที่จะถ่ายรูปยาวถึง 4 นาที ทางเว็บไซต์ Android Authority ที่มี Google Pixel 4 อยู่ในมือจึงได้ออกไปทดสอบฟีเจอร์นี้มาให้เราชมกันครับ

Disclosure: เนื้อหานี้อาจได้รับการสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา โดยข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน

พื้นที่โฆษณา