ลีโอ เจิง เข้ามารับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (Country Manager) ASUS ประเทศไทย

เอซุส (ประเทศไทย) จำกัด เปลี่ยนแปลงผู้บริหารประจำ บริษัทเอซุส (ประเทศไทย) จำกัด โดย มร.ลีโอ เจิง จะเข้ามารับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (Country Manager) เอซุส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

- ลีโอ เจิง เข้ามารับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (Country Manager) ASUS ประเทศไทย


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo