Everyday Robot โปรเจ็กต์ใหม่จาก Alphabet X หุ่นยนต์ที่เรียนรู้การทำงานด้วยตัวเอง

Alphabet X ส่วนงานที่มีหน้าที่คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ของ Google ได้เปิดตัว Everyday Robot โปรเจ็กต์หุ่นยนต์ที่สามารถนำมาทำงานอะไรก็ได้ โดยใช้ Machine learning ในการเรียนรู้งานที่ทำโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดลงไปเอง

- Everyday Robot โปรเจ็กต์ใหม่จาก Alphabet X หุ่นยนต์ที่เรียนรู้การทำงานด้วยตัวเอง

ทีมงานได้ทดสอบหุ่นยนต์โดยการให้ทำงานแยกขยะ ซึ่งความยากของงานนี้คือการหยิบจับสิ่งของที่เป็นเรื่องง่ายๆ ของมนุษย์แต่เป็นเรื่องยากของหุ่นยนต์ ในการฝึก ทีมงานจะใช้หุ่นยนต์ประมาณ 30 ตัวฝึกหัดการหยิบจับสิ่งของจริงๆ ในตอนกลางวันโดยมีมนุษย์คอยให้ความช่วยเหลือ ส่วนในตอนกลางคืน เหล่าหุ่นยนต์จะได้ทดลองจับสิ่งของในโลกเสมือนจริง และนำข้อมูลมารวมกันเพื่อนำมาอัปเดตให้เจ้าหุ่นยนต์ทุก 1-2 อาทิตย์

จากการทดสอบ หุ่นยนต์มีความสามารถในหารแยกขยะที่แม่นยำกว่ามนุษย์ โดยมีความผิดพลาดเพียง 5% เท่านั้น เทียบกับมนุษย์ที่มีความผิดพลาดสูงถึง 20%

- Everyday Robot โปรเจ็กต์ใหม่จาก Alphabet X หุ่นยนต์ที่เรียนรู้การทำงานด้วยตัวเอง

แต่ถึงอย่างนั้น มันก็ยังไม่พร้อมที่จะนำมาใช้แทนแรงงานคน เพราะเจ้าหุ่นยนต์ยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมากมาย มีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งพยายามคีบความว่างเปล่าแทนที่จะคีบจานที่วางอยู่ข้างๆ และอีกตัวหนึ่งที่ไม่รู้ทำอย่างไรถึงทำนิ้วตัวเองขาดได้ และยังมีกรณีที่หุ่นยนต์ไม่สามารถเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้เนื่องจากแสงที่สะท้อนกับพื้นไปหลอกเซ็นเซอร์ว่ามีหลุมขนาดใหญ่อยู่บนพื้น

ที่มา The Verge, Wiredแสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo