สหภาพยุโรปเตรียมร่างกฏหมายบังคับให้อุปกรณ์พกพาต้องชาร์จผ่าน USB Type-C

จากการอภิปรายเมื่อวันที่ 13 มกราคม ทางสหภาพยุโรปได้เตรียมร่างกฏหมายว่าด้วยช่องชาร์จไฟสำหรับอุปกรณ์พกพา โดยมีการเสนอให้เปลี่ยนเป็น USB type-C ทั้งหมดเพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกและสร้างมาตรฐานอุปกรณ์ชาร์จไฟที่สามารถชาร์จได้ทุกอุปกรณ์ โดยจากการประเมินพบว่าขยะอิเล็กทรอนิกที่เกิดจากอุปกรณ์ชาร์จไฟนั้นมีมากถึง 51,000 ตันในแต่ละปี

โดยกฏหมายฉบับนี้ยังต้องรอการลงคะแนนเสียงครั้งสุดท้ายก่อนที่จะบังคับใช้จริง และยังไม่ได้กำหนดวันที่จะทำการลงคะแนนเสียง

ที่มา: europalแสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo