HUAWEI ติดอันดับ 10 แบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุด

HUAWEI ก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดได้เป็นครั้งแรก โดย Brand Finance บริษัทด้านการประเมินค่าและที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ระดับชั้นนำ

huawei - HUAWEI ติดอันดับ 10 แบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุด

HUAWEI เป็นแบรนด์จีน 1 ใน 3 แบรนด์ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดใน 10 อันดับแรก โดย HUAWEI มีมูลค่าแบรนด์ที่ 65.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า ร้อยละ 4.5

huawei - HUAWEI ติดอันดับ 10 แบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุด

จากรายงาน Brand Finance Global 500 ร้อยละ 45.4 หรือคิดเป็นจำนวน 205 แบรนด์ ที่ติดอันดับเป็นแบรนด์จากสหรัฐอเมริกา และแบรนด์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนตามมาเป็นอันดับที่ 2 จำนวน 70 แบรนด์ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.9แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo