Grab เล็งขยายพื้นที่การให้บริการให้ได้ 30 จังหวัดทั่วไทยภายในปีนี้

Grab เล็งขยายการให้บริการจากเดิม 20 จังหวัดเป็น 30 จังหวัดผ่านโมเดล “Mini-GC” หรือ ศูนย์อบรมสาขาย่อย เพื่อตอบรับกับยอดรวมการสั่งอาหารของ GrabFood ที่ 1 ใน 3 มาจากกลุ่มลูกค้าในต่างจังหวัด

Grab เล็งขยายพื้นที่การให้บริการให้ได้ 30 จังหวัดทั่วไทยภายในปีนี้ 3

โดยผู้ประกอบการที่จะร่วมเปิดศูนย์ Mini-GC จะมีหน้าที่ในการรับสมัคร ดูแล รวมถึงควบคุมมาตรฐานการให้บริการพร้อมทั้งประสานงานกับพาร์ทเนอร์ร้านค้า โดย Grab จะคอยให้การสนับสนุนด้วยทีมงานที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ โดยจะต้องผ่านการพิจารณาของ Grab เพื่อให้สามารถพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทได้ในระยะยาวภายใต้หลักการ 3 ท. อันได้แก่

  • ทุน คือต้องมีเงินทุนตั้งต้นและมีสถานะทางการเงินมั่นคง
  • ที่ คือมีความสามารถในการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเปิดศูนย์ฯ
  • ทัศนคติ คือจะต้องมีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่และสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของ Grab

ซึ่งในปัจจุบัน Grab มี Mini-GC จำนวนทั้งสิ้น 24 ศูนย์ โดยตั้งเป้าขยายจำนวนไปในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเท่าตัวภายในสิ้นปีนี้

ผู้ที่สนใจหรือต้องการสมัครเป็นเจ้าของศูนย์อบรมสาขาย่อยของแกร็บสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางอีเมล์ [email protected] หรือติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://grabdriverth.com/mini-gc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *