กลุ่มบริษัท Lufthansa นำร่องเทคโนโลยีเพิ่มเสถียรภาพและความเชื่อมั่น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย

ปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าของเที่ยวบิน การจองเที่ยวบินใหม่อันเนื่องมาจากการขึ้นเครื่องไม่ทัน หรือแม้แต่สภาพอากาศอันเลวร้าย สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อแผนการบิน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สายการบินในกลุ่มบริษัท Lufthansa จึงตระหนักถึงการทำให้แผนการบินนี้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดอยู่เสมอ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้โดยสาร

ดังนั้น กลุ่มบริษัท Lufthansa จึงเลือก Google Cloud เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อผู้โดยสารอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบิน จุดประสงค์คือเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถให้คำแนะนำ ในกรณีที่เที่ยวบินเกิดความล่าช้า ที่จะช่วยให้แผนการบินกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และผู้โดยสารสามารถเดินทางสู่จุดหมายปลายทางได้ตรงต่อเวลาและสะดวกสบายที่สุด สิ่งนี้จะสำเร็จได้ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบปฏิบัติการมีเสถียรภาพ เช่น การเปลี่ยนเครื่องบิน การซ่อมบำรุง และการจัดตารางบินของลูกเรือ เป็นต้น

ดร.เดทเลฟ ไคย์เซอร์ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่า กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่ากำลังขับเคลื่อนกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการดำเนินธุรกิจในด้านปฏิบัติการของเราให้ก้าวไปอีกขั้น โดยการนำเทคโนโลยีของกูเกิล คลาวด์มารวมเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการของเรา ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ความผิดปกติของเที่ยวบินที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า และสามารถรับมือได้อย่างรวดเร็ว”

ยกตัวอย่างเช่น ในบางครั้งเที่ยวบินเกิดความล่าช้าอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ไม่ว่าจะเป็นหิมะตก ซึ่งทำให้ผู้โดยสารพลาดการต่อเครื่อง แต่ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ใหม่ที่เราจะติดตั้งที่ฐานการบินทั้งสี่แห่งของกลุ่มบริษัท Lufthansa จะช่วยให้การจองบัตรโดยสารใหม่ของผู้โดยสารมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นายโธมัส คิวเรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กูเกิล คลาวด์ กล่าวว่า “การจับมือพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงโอกาสครั้งสำคัญที่จะปฏิวัติอนาคตแห่งวงการในด้านปฏิบัติการสายการบิน การร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่า และกูเกิล คลาวด์ เป็นการนำสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสององค์กรมารวมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท้าทายมากที่สุดของสายการบิน และเพื่อผลลัพธ์เชิงบวกต่อประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารที่มีมากกว่า 145 ล้านคน ที่บินกับสายการบินในกลุ่มบริษัท Lufthansa เป็นประจำทุกปี”

ทีมงานอันเกิดจากความร่วมมือของทั้งสองบริษัท ระหว่างผู้เชี่ยวชาญฝ่ายปฏิบัติการ นักพัฒนา และวิศวกรจากทางกลุ่มบริษัท Lufthansa และวิศวกรซอฟต์แวร์จาก Google Cloud จะช่วยกันพัฒนาและทดสอบแพลตฟอร์มให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยการทดสอบนี้จะเริ่มจากสายการบิน Swiss International Air Lines (SWISS) ที่มีฐานการบินที่เมืองซูริค