Opensignal เผยรายงานประสบการณ์การเล่นเกมมือถือยุค 5G พบประเทศไทยติดอันดับ 42 ของโลก อันดับที่ 8 ของ APAC

Opensignal เผยรายงานประสบการณ์การเล่นเกมมือถือยุค 5G พบประเทศไทยติดอันดับ 42 ของโลก ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น 71.7 คะแนน และหากเทียบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 8 และมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคนี้ (61.1 คะแนน) สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่าง พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย รวมถึงอินโดนีเซีย โดยตามหลังประเทศเวียดนามที่อยู่ในอันดับ 7 เพียง 0.5 คะแนน

  • มีเพียงสี่ประเทศเท่านั้นที่มีประสบการณ์การเล่นเกมในระดับดีมาก
  • ประเทศสิงคโปร์ดีที่สุดครองอันดับหนึ่ง (85.5 คะแนน) รองลงมาคือประเทศเนเธอร์แลนด์ (85.4 คะแนน) ประเทศญี่ปุ่นติดอันดับสาม (85.3 คะแนน
  • ประเทศที่ตลาดอีสปอร์ตมาแรงได้ระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐาน โดยประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในอันดับสูงสุดในแง่ของการทำรายได้จากอีสปอร์ต แต่มีประสบการณ์เล่นเกมส์มือถืออยู่ในอันดับที่ 35 เช่นเดียวกับประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศอันดับสองแต่กลับอยู่ในอันดับที่ 14
  • 31% ของประเทศในแถบเอเชีย มีประสบการณ์การเล่นเกมอยู่ในระดับที่แย่ อีก 27% อยู่ในระดับปานกลาง และ 15% อยู่ในระดับดี โดยมีเพียง 8% อยู่ในระดับดีมาก
  • แนวเกมต่างกันส่งผลต่อการใช้ปริมาณดาต้า
Opensignal - Opensignal เผยรายงานประสบการณ์การเล่นเกมมือถือยุค 5G พบประเทศไทยติดอันดับ 42 ของโลก อันดับที่ 8 ของ APAC


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo