SK Hynix รีแบรนด์ธุรกิจเซ็นเซอร์รับภาพ Black Pearl เน้นทำกล้องซูม/มุมกว้างสำหรับมือถือ

ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำอันดับสองของโลก SK Hynix รีแบรนด์ธุรกิจเซ็นเซอร์รับภาพของตัวเองในชื่อ Black Pearl การรีแบรนด์จะทำช่วงครึ่งแรกของปี 2020 โดยจะเน้นไปที่เซ็นเซอร์สำหรับกล้องซูมและกล้องมุมกว้าง Ultra-wide ปัจจุบัน Black Pearl ได้ทำการส่งมอบเซ็นเซฮร์ไปแล้วถึง 3 รุ่น และรุ่นที่ 4 จะเข้าสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ภายในเดือนนี้

Black Pearl จะทำการส่งมอบเซ็นเซอร์รับภาพทั้งหมด 4 รุ่นในช่วงไตรมาสแรก ปี 2020 ประกอบด้วยเซ็นเซอร์รับภาพสำหรับกล้องมุมกว้าง 2 รุ่น ความละเอียด 16MP และ 20MP และเซ็นเซอร์สำหรับกล้องซูมอีก 2 รุ่น ความละเอียด 8MP และ 13MP ซูม 3 เท่า และครึ่งหลังของปี 2020 จะมีการเปิดตัวเซ็นเซอร์ความละเอียด 48MP ขนาดพิกเซล 0.8 ไมครอนด้วยแสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo