EU วางแผนเสนอ ‘right to repair’ กับมือถือในปี 2021 เพิ่มความง่ายในการซ่อม

พื้นที่โฆษณา

EU วางแผนเสนอ ‘right to repair’ กับมือถือและแท็บเล็ตในปี 2021 เพื่อทำตามแผนลดขยะจากเทคโนโลยี โดยต้องการให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถใช้งานได้นานขึ้น และสามารถซ่อมแซมได้โดยต้องไม่ทำให้อุปกรณ์เสียหาย พร้อมหนทางในการรีไซเคิลเมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานด้วย

เมื่อปีที่แล้ว EU ได้เสนอ ‘right to repair’ กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน เพิ่มกฎอย่างเช่นผู้ผลิตต้องมีอะไหล่สำหรับตู้เย็นอย่างน้อย 7 ปี และ 10 ปีสำหรับเครื่องซักผ้า ต้องสามารถเบิกอะไหล่ได้ภายในเวลา 15 วัน สามารถซ่อมแซมโดยใช้เครื่องมือทั่วไปและไม่สร้างความเสียหายอย่างถาวรให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ที่มา The Verge

พื้นที่โฆษณา
Disclosure: เนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน โดยอาจมีผู้สนับสนุนหรือ Affiliate link
0 ความเห็น
Inline Feedbacks
View all comments