Samsung x SIRIVANNAVARI เผยเคสสุดพิเศษเฉพาะ Galaxy Z Flip เท่านั้น

พื้นที่โฆษณา

ร่วมกับแบรนดฺ์ SIRIVANNAVARI เผยโฉมเคส Samsung Galaxy Z Flip x SIRIVANNAVARI BANGKOK Special Case Limited Edition ในงานแฟชั่นโชว์ SIRIVANNAVARI BANGKOK SPRING/SUMMER 2020 ก่อนเปิดขายจริง 27 มี.ค. 2563

Disclosure: เนื้อหานี้อาจได้รับการสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา โดยข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน

พื้นที่โฆษณา