แจกเกม Monster Hunter : World ฟรี! สำหรับสมาชิก PlayStation Plus

พื้นที่โฆษณา

ประกาศเปิดให้สมาชิก PlayStation Plus ดาวน์โหลดเกม : World ฟรีเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 21 เมษายน และยังมีส่วนลดเกม Monster Hunter World : Iceborne ลด 30% ในช่วงโปรโมชั่น March Sale บนช่องทาง PlayStation Store ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม

กดไปตำกันได้ที่ลิงก์ รับ Monster Hunter : World ฟรี

แจกเกม Monster Hunter : World ฟรี! สำหรับสมาชิก PlayStation Plus 1

Disclosure: เนื้อหานี้อาจได้รับการสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา โดยข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน

พื้นที่โฆษณา