JD Central เปิดลงทะเบียนความสนใจ HUAWEI P40 Series

JD Central เปิดให้ลงทะเบียนแสดงความสนใจ HUAWEI P40 Series แล้ว โดยในภาพแบนเนอร์เป็นภาพของ HUAWEI P40 Pro แต่การใช้คำว่า Series หมายความว่าน่าจะเข้าไทยทั้งรุ่น ทั้ง HUAWEI P40 และ HUAWEI P40 Pro (ส่วนรุ่น HUAWEI P40 Pro+ เริ่มวางจำหน่ายจริงเดือนมิถุนายน) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *