Grab จับมือ Lifebuoy แจกเจลล้างมือ 1.5 แสนชิ้นให้คนขับและพาร์ทเนอร์

Grab ประกาศจับมือ Lifebuoy ( ไลฟ์บอย ) ผลิตภัณฑ์สบู่เพื่อสุขอนามัยยอดขายอันดับ 1 ของโลก ส่งต่อความห่วงใยให้แก่พาร์ทเนอร์คนขับและผู้จัดส่งอาหาร-พัสดุของ Grab ทั่วประเทศ ด้วยการแจกแอลกอฮอล์ล้างมือไลฟ์บอย 150,000 หลอด รวมมูลค่า 8.9 ล้านบาท เพื่อเป็นตัวช่วยในการรักษาความสะอาดระหว่างการให้บริการ พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติมาตรฐานของกรมอนามัยอย่างเข้มงวดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 

Grab จับมือ Lifebuoy แจกเจลล้างมือ 1.5 แสนชิ้นให้คนขับและพาร์ทเนอร์ 3

ที่ผ่านมา Grab และ Lifebuoy ได้ผนึกความร่วมมือเพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยให้กับพาร์ทเนอร์คนขับและผู้จัดส่งอาหารมาแล้วในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รวมถึงเวียดนาม