OPPO เข้าร่วมกับสถาบัน LF AI & Data Foundation เพื่อส่งเสริม Open Source สำหรับระบบนิเวศ AI ที่ยั่งยืน

OPPO แบรนด์ Smart Device ชั้นนำระดับโลก เข้าร่วมใน Governance Board ของสถาบัน LF AI & Data Foundation อย่างเป็นทางการ ในฐานะสมาชิกระดับพรีเมียร์ เพื่อเร่งขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยี AI มาใช้งาน โดย OPPO และสมาชิกระดับพรีเมียร์อื่น ๆ จะมีส่วนร่วมอย่างมากในการให้การส่งเสริมระบบ Open Source AI และ Data Communities ที่แข็งแกร่งอีกด้วยแรกเริ่ม สถาบัน LF AI & Data Foundation ถูกก่อตั้งโดยสถาบัน Linux Foundation เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2018 ซึ่งประกอบไปด้วย 49  สมาชิก จากหลากหลายอุตสาหกรรม โดยภารกิจของสถาบันคือการสร้างและสนับสนุนระบบ Open AI รวมถึง Data Communities พร้อมกับขับเคลื่อนนวัตกรรม Open Source ใน Domain ต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย AI, ML และ Data โดยการก่อให้เกิดการร่วมมือกัน และการสร้างโอกาสใหม่ ๆ สำหรับสมาชิกทุกคนในชุมชน

เพื่อเดินทางไปให้ถึงเป้าหมายในภารกิจของเราที่ว่า “Technology for mankind, Kindness for the World” ดังนั้น OPPO จึงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าเพื่อสร้างระบบ Open Ecosystem ที่นักพัฒนาและพันธมิตรร่วมเปิดใช้งาน และเสริมสร้างซึ่งกันและกันในยุคของ Internet of Experience ซึ่งการทำเช่นนี้ จะช่วยดึงดูดพันธมิตรที่มีเป้าหมายเหมือนกัน เช่น LF AI & Data Foundation ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา OPPO ได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้าน AI และ Data Technology โดยระบบ AI & Data Engineering System ของ OPPO สามารถมอบการบริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้ และ Developers ทั่วโลก โดยผ่านวิธีการค้นคว้าและพัฒนา Core Technology เหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น ระบบ Conversational AI, Machine Learning หรือเเม้กระทั่งระบบ Personalized Recommendation Algorithms ตลอดจนถึง บริการ Could and Data และ ระบบความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวอีกด้วย นอกจากนี้ การเข้าร่วมกับสถาบัน LF AI & Data Foundation จะมีนักเทคโนโลยีผู้มากประสบการณ์ของ OPPO คุณ Liam Zheng และ Dr. Jia Jimin มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ Governing Board และ Technological Advisory Council ซึ่งจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกสถาบัน LF AI & Data อื่น ๆ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งานบน Open Source Tools สำหรับการผลิต

OPPO ให้คุณค่ากับการเปิดกว้างและการทำงานร่วมกันเสมอมา ซึ่งสิ่งนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม และนำมาซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแก่ทุกคน ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2020 OPPO ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกระดับแพลตตินัมรายแรกของ OpenChain ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Umbrella Project โดยสถาบัน Linux Foundation เพื่อสร้างระบบ Open Source Ecosystem ระดับโลก โดยการพัฒนามาตรฐาน ISO ของระบบ Open Source เป็นบริษัทแรกในจีนแผ่นดินใหญ่ และในช่วงของ OPPO ODC เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2020 ระบบ ColorOS ได้มีการปลดล็อกระบบ System-Level Capability Exposure Engines ถึง 7 รายการสำหรับนักพัฒนาและพันธมิตร โดยยังมีการเปิดแหล่งที่มา ด้วยความหวังที่ว่าจะสามารถสร้างระบบนิเวศ AI ที่เปิดกว้างและเอื้อต่อการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยพัฒนาประสบการณ์ที่ผู้ใช้ได้รับให้ดียิ่งขึ้น ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2021 OPPO Breeno ได้กลายมาเป็นระบบ Assistant ผ่านการใช้เสียงบนสมาร์ทโฟนระบบแรกในจีนแผ่นดินใหญ่ และสามารถครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานจริงรายเดือนได้มากกว่า 100 ล้านคน นอกจากนีในเดือนมิถุนายนนี้ ทีมงานของ OPPO Breeno ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยต่าง ๆ ได้เผยแพร่ชุดข้อมูล Conversational AI ในระบบภาษาจีนที่ครอบคลุมที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นการสร้างรากฐานข้อมูลอันมั่นคง เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยในด้าน Conversational AI สืบต่อไป

ด้วยเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทแบบ Ecosystem OPPO จึงมุ่งมั่นที่จะสำรวจระบบนิเวศ AI อันกว้างขวางและผ่านการผสมผสานสิ่งต่าง ๆ มาแล้ว ในขณะเดียวกันก็ให้ประโยชน์กับแต่ละบุคคล รวมถึงช่วยเหลือให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ และก่อให้เกิด Intelligent Experience รูปแบบใหม่ นอกจากนี้ OPPO จะยังคงสร้างการมีส่วนร่วมที่มากยิ่งขึ้นให้กับ Open Source Community ระดับโลกเพื่อการพัฒนาการที่ยั่งยืน และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อไปในอนาคต

ความเห็น