Dark Light
Coders workplace

โดยทั่วไปแล้ว WooCommerce จะมีการจัดวางหน้าตาให้มี Tab ข้อมูลเรียงกันคือ Description, Additional information, Reviews ซึ่งบางครั้งเราอยากจะให้มันวางแสดงผลเรียงกันลงมา จะได้ไม่ต้องไล่คลิกดูทีละอัน

วิธีระเบิด WooCommerce Tab ให้โชว์เรียงกัน 2

ซึ่งวิธีการทำจะมีอยู่ 2 แบบใหญ่ๆ คือการเขียนโค้ด function เพิ่ม ซึ่งอันนี้ดีในแง่ความเบาของเว็บเพราะไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่ม แต่ข้อเสียคือบางทีมันก็ใช้ไม่ได้ผล ขึ้นอยู่กับธีมที่ใช้งานด้วย

ถ้าจะเอาวิธีง่ายกว่านั้นก็คือติดตั้งปลั้กอิน WooCommerce Expand Tabs และก็เปิดการใช้งาน แค่นี้ก็จะเป็นการระเบิดแท็บให้เรียงลงมาแทนแล้วครับ

วิธีระเบิด WooCommerce Tab ให้โชว์เรียงกัน 4

แสดงความเห็น

No comments yet