หัวเว่ยจับมือสวทช. เปิดตัวหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ด้านการพัฒนาแอปมือถือ

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดตัวหลักสูตรอบรมผ่านออนไลน์ในหัวข้อ “อนาคตแห่งอุตสาหกรรมแอปพลิเคชัน” เป็นครั้งแรก โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 200 คน ซึ่งแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ดังกล่าวมุ่งใช้เสริมศักยภาพการพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรด้านดิจิทัลที่มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้น

โครงการเพื่อการศึกษาดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้แผนความร่วมมือระยะยาวระหว่างหัวเว่ยและสวทช. ในการสร้างและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านดิจิทัล โดยในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา หัวเว่ยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระยะเวลา 3 ปี ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสวทช. เพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทย นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 หัวเว่ยยังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจอีกฉบับร่วมกับสำนักงานวัตกรรมแห่งชาติและ สวทช. โดยมุ่งเน้นเพิ่มพูนแรงงานดิจิทัลในประเทศไทยในด้านทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยี ICT ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับรองรับสังคมที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมและยั่งยืน

หัวเว่ยจับมือสวทช. เปิดตัวหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ด้านการพัฒนาแอปมือถือ 3

นอกจากนี้ ภายใต้ความร่วมมือกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยและอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย หัวเว่ยยังมีแผนจะจัดคอร์สฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้และฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับองค์ความรู้ ICT ใหม่ล่าสุดให้แก่ผู้มีความสามารถของไทย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 5G คลาวด์ และ IoT เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิต หัวเว่ยจึงจะจัดการฝึกอบรมเหล่านี้ขึ้น เพื่อสร้างอีโคซิสเต็มที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการพัฒนาทางดิจิทัล และเพื่อยกระดับความสามารถในการรองรับ 5G และเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของโควิด-19