พื้นที่โฆษณา A
พื้นที่โฆษณา H
Tag: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจับมือ Cisco ติตดั้ Webex Board ช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถสื่อสารระหว่างกันได้แบบไร้สายผ่านไวท์บอร์ด

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ร่วมมือกับ Cisco พัฒนาระบบการศึกษาและวางรากฐานสำหรับประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮบริดในประเทศไทย    Cisco Webex Board (เดิมใช้ชื่อว่า Cisco Spark Board) ...

เปรียบเทียบรายการ
  • ทั้งหมด (0)
เปรียบเทียบ
0