Tag: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจับมือ Cisco ติตดั้ Webex Board ช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถสื่อสารระหว่างกันได้แบบไร้สายผ่านไวท์บอร์ด

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ร่วมมือกับ Cisco พัฒนาระบบการศึกษาและวางรากฐานสำหรับประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮบริดในประเทศไทย    Cisco Webex ...

เปรียบเทียบรายการ
  • Total (0)
เปรียบเทียบ
0