พื้นที่โฆษณา A
พื้นที่โฆษณา H
Tag: American Airlines

American Airlines สั่งซื้อเครื่อง Airbus A321XLR ทั้งสิ้น 50 ลำ

American Airlines ถือเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก จะจัดซื้อเครื่องบิน Airbus A321XLR จำนวน 50 ลำ เครื่องบินพิสัยไกลรุ่นใหม่ของ A321NEO โดยข้อตกลงสั่งซื้อดังกล่าวจะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ A321NEO ของสายการบินที่เดิมมีอยู่ 30 ลำ เป็น ...

เปรียบเทียบรายการ
  • ทั้งหมด (0)
เปรียบเทียบ
0