Migadu - รีวิว Migadu อีกทางเลือกทดแทนเมลของ G Suite

รีวิว Migadu อีกทางเลือกทดแทนเมลของ G Suite

สำหรับคนที่ทำเว็บหรือทำธุรกิจและต้องติดต่อผ่านอีเมล สิ่งหนึ่งที่ควรจะมีคืออีเมลที่เป็นชื่อบริษัท ซึ่งคนนิยมใช้ G Suite แต่ราคาก็อาจจะสูงเกินไปสำหรับบางคน ซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเลยเลือกจะใช้บริการของ Migadu มานานหลายปี Made for the world in Switzerland … อ่านต่อ