เมลฟรี - วิธีตั้งค่าใช้เมลฟรี name@domain.com ของตัวเองด้วย Google Domains

วิธีตั้งค่าใช้เมลฟรี [email protected] ของตัวเองด้วย Google Domains

อีเมลจัดว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะร้านค้าหรือแบรนด์ ซึ่งปรกติแล้ว Hosting ส่วนใหญ่จะมีบริการเมลมาให้ด้วย แต่หลายคนก็ไม่ชอบและมักใช้วิธีตั้ง Forward mail หรือ Fetch ไปใช้กับ Client อื่นโดยเฉพาะส่งต่อไปยัง Gmail สำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่า … อ่านต่อ