OPPO ประกาศการเป็นพาร์ทเนอร์กับ Riot Games ในการแข่งขัน League of Legends World Championship ปี 2021 1

OPPO ประกาศการเป็นพาร์ทเนอร์กับ Riot Games ในการแข่งขัน League of Legends World Championship ปี 2021

OPPO แบรนด์เทคโนโลยีระดับโลก ประกาศการเป็นพาร์ทเนอร์กับ Riot Games ในการสนับสนุนการแข่งขัน League of Legends World Championship 2021 (S11) โดยความร่วมมือนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระยะยาวร่วมกันกับ Riot…

Lua กระถางที่ทำให้ต้นไม้คุยกับคุณได้ 5

Lua กระถางที่ทำให้ต้นไม้คุยกับคุณได้

วันนี้ผมนำโปรเจ็กต์จาก indiegogo ที่น่าสนใจมาฝากกัน โดยโปรเจ็กต์นี้มีชื่อว่า Lua ที่จะทำให้คุณเข้าใจต้นไมhที่คุณปลูกได้มากกว่าเดิม Lua เป็นกระถางต้นไม้ที่มีหน้าจอท่จะแสดงอารมณ์ต่างๆ ของต้นไม้ให้เรารู้ โดยอิงจากเซ็นเซอร์ต่างๆ…