เมกาบางนาเอาใจสายแกดเจ็ต MEGA TECH & LIFESTYLE DESTINATION วันที่ 1 – 30 กันยายน 2565