Tag: Screen Gems

ภาพยนตร์ที่ใช้วิธีเล่าผ่านหน่าจอคอมพิวเตอร์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ ก่อนหน้านี้มีหนังสยองขวัญอย่าง Unfriend และ Friend Request ทำมาแล้ว ...

เปรียบเทียบรายการ
  • Total (0)
เปรียบเทียบ
0