TKS ผนึก SYNEX ประกาศแผนธุรกิจปี 66  ขึ้นแท่น Tech Ecosystem Builder เดินหน้าลงทุนธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 1

TKS ผนึก SYNEX ประกาศแผนธุรกิจปี 66  ขึ้นแท่น Tech Ecosystem Builder เดินหน้าลงทุนธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

เปิดอาณาจักร “บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี หรือ TKS” และ “บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) หรือ SYNEX” กางแผนปี 2566 ประกาศวิสัยทัศน์ … อ่านต่อ