OPPO โชว์เทคโนโลยีกล้องสมาร์ทโฟนซูม 10 เท่าแบบไม่เสียรายละเอียด

- OPPO โชว์เทคโนโลยีกล้องสมาร์ทโฟนซูม 10 เท่าแบบไม่เสียรายละเอียด

OPPO โชว์เทคโนโลยีกล้องสมาร์ทโฟนซูม 10 เท่าแบบไม่เสียรายละเอียดในงาน  MWC2019 ที่บาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยชุดกล้องนี้จะประกอบด้วยกล้อง 3 ตัว คือ กล้องหลักความละเอียดสูง กล้อง Ultrawide และกล้องซูม 10 เท่าที่ใช้การเคลื่อนเลนส์ในแนวขนานกับตัวเครื่องแล้วใช้ปริซึมในการสะท้อนภาพ มีระบบกันสั่น OIS ช่วยในการซูม โดยสมาร์ทโฟนที่ใช้เทคโนโลยีกล้องนี้จะเปิดตัวในไตรมาสที่ 2 ปี 2019

- OPPO โชว์เทคโนโลยีกล้องสมาร์ทโฟนซูม 10 เท่าแบบไม่เสียรายละเอียด

- OPPO โชว์เทคโนโลยีกล้องสมาร์ทโฟนซูม 10 เท่าแบบไม่เสียรายละเอียด

- OPPO โชว์เทคโนโลยีกล้องสมาร์ทโฟนซูม 10 เท่าแบบไม่เสียรายละเอียด

- OPPO โชว์เทคโนโลยีกล้องสมาร์ทโฟนซูม 10 เท่าแบบไม่เสียรายละเอียด

- OPPO โชว์เทคโนโลยีกล้องสมาร์ทโฟนซูม 10 เท่าแบบไม่เสียรายละเอียดแสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo