TTW เทคโนโลยีใหม่ที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องเสียงของหูฟังไร้สายแบบ True Wireless

TTW เทคโนโลยีใหม่ที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องเสียงของหูฟังไร้สายแบบ True Wireless 3

Tempow บริษัท Startup จากฝรั่งเศสได้คิดค้นเทคโนโลยี Tempow True Wireless Bluetooth audio profile (TTW) ซึ่งจะทำให้หูฟังไร้สายแบบ True Wireless มีคุณภาพที่ดีขึ้น

ปกติหูฟังเหล่านี้จะส่งสัญญาณเสียงจากมือถือมาที่หูฟังหนึ่งข้าง จากนั้นจะใช้เทคโนโลยีอย่าง Qualcomm True Wireless Stereo หรือ Near Field Magnetic Induction ในการส่งเสียงไปอีกข้าง ซึ่งคุณภาพยังไม่ดีเท่าไหร่

เทคโนโลยี TTW จะทำให้มือถือสามารถส่งสัญญาณเสียงเดียวกันไปยังหูฟังทั้งสองข้างพร้อมกันได้เลยด้วย Tempow Audio Profile (TAP) และเทคโนโลยีนี้ยังสามารถส่งสัญญาณเสียงคุณภาพสูงด้วย Bluetooth Codec อย่าง LDAC และ HWA ได้ด้วย นอกจากนั้นยังใช้พลังงานน้อย ลด Latency

Tempow ยังกล่าาวอีกว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ต้องการชิป Bluetooth พิเศษอะไร ผู้ผลิตจึงสามารถนำมาใส่อุปกรณ์ของตนได้เลย โดยตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดว่ามีการร่วมมือกับผู้ผลิตรายใดบ้าง

ที่มา BGR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *