Xiaomi เผยผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ของปี 2018 รายได้เพิ่มขึ้น 49.1% ชี้ผลประกอบการเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกเซกเม้นต์

พื้นที่โฆษณา
Xiaomi เผยผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ของปี 2018 รายได้เพิ่มขึ้น 49.1% ชี้ผลประกอบการเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกเซกเม้นต์ 1

เผยผลการดำเนินงานรวมก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (unaudited) ในไตรมาส 3 ของปี 2018 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2018 โดยรายได้ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ประมาณ 50.846 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 49.1% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่รายได้รวมทั่วโลกเพิ่มขึ้น 112.7% เมื่อเทียบปีต่อปี ไปแตะที่ 22.3 พันล้านหยวน คิดเป็น 43.9% ของรายได้รวม กำไรสุทธิในไตรมาส 3 อยู่ที่ 2.481 พันล้านหยวน กำไรหลังการปรับปรุง (Non-IFRS Measure) อยู่ที่ประมาณ 2.885 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 17.3% เมื่อเทียบปีต่อปี และเพิ่มขึ้น 36.3% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกเซกเม้นต์

ธุรกิจสมาร์ทโฟนของXiaomi มีรายได้ประมาณ 35.0 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 36.1% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของทั้งปริมาณการขายสมาร์ทโฟนและราคาขายเฉลี่ย ส่วนรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ IoT และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์เติบโต 89.8% เป็น 10.8 พันล้านหยวน ซึ่งถือเป็นอัตราเติบโตเทียบปีต่อปีที่โตเร็วที่สุด

ราคาขายเฉลี่ย (ASP) ของสมาร์ทโฟน Xiaomi ในจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบปีต่อปี และ 4% ในเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ส่วนราคาขายเฉลี่ยของสมาร์ทโฟนนอกจีนแผ่นดินใหญ่ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มสัดส่วนการส่งออกไปยังยุโรปตะวันตก

ในขณะเดียวกัน รายได้จากยอดขายสมาร์ททีวีและแล็ปท็อปเพิ่มขึ้น 100.3% อยู่ที่ 4,227.2 ล้านหยวน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ecosystem products หลายรายการ เช่น Mi Band, Mi Electric Scooter และ Mi VR headset มียอดขายที่ขยายตัวอย่างมาก รายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 85.5% เมื่อเทียบปีต่อปี ไปอยู่ที่ 4.7 พันล้านหยวนในไตรมาส 3 ของปี 2018 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสร้างรายได้ (monetization) ในจีนแผ่นดินใหญ่ รายได้จากการโฆษณาเติบโต 109.8% เมื่อเทียบปีต่อปี ไปอยู่ที่ 3.2 พันล้านหยวน ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของ recommendation algorithm การมีส่วนร่วมที่มากขึ้นของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และรายได้จากการทำ pre-installation ที่เพิ่มขึ้น

รายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 112.7% เมื่อเทียบปีต่อปี ส่งผลให้รายได้รวมเพิ่มขึ้นด้วย จากข้อมูลของ Canalys ยอดขายสมาร์ทโฟนของXiaomi ในยุโรปตะวันตกเติบโต 386% เมื่อเทียบปีต่อปี และ Xiaomiรั้งอันดับ 4 ในแง่ของยอดขายสมาร์ทโฟนในไตรมาส 3 ของปี 2018 ยอดขายสมาร์ทโฟน Xiaomi ในอินเดียและอินโดนีเซียขยายตัว 31% และ 337% ตามลำดับ ช่วยให้ Xiaomi มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในอินเดียและพุ่งขึ้นเป็นอันดับสองในอินโดนีเซีย โดยรวมทั่วโลก Xiaomi ติดอันดับ 1 ใน 5 ใน 30 ประเทศและภูมิภาคในแง่ยอดขายในไตรมาส 3 ของปี 2018

ในส่วนของการสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในด้านเครือข่ายผู้ใช้และความสามารถในการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสร้างรายได้ ผลจากยอดขายสมาร์ทโฟนและจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้ใช้งานรายเดือน (monthly active users หรือ MAU) ของ MIUI เพิ่มขึ้น 43.4% จาก 156.5 ล้านรายในเดือนกันยายน 2017 เป็น 224.4 ล้านรายในเดือนกันยายน 2018 รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ MIUI (ARPU) ในไตรมาสที่มีการสำรวจเพิ่มขึ้น 29.4% เมื่อเทียบปีต่อปี ไปอยู่ที่ 21.2 หยวน นอกจากนี้ การสร้างรายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศของ Xiaomi ยังมีแนวโน้มสดใสตั้งแต่เริ่มต้น ในไตรมาส 3 ของปี 2018 รายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศของกลุ่มบริษัทคิดเป็น 4.4% ของรายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตทั้งหมด นอกจากนี้ Xiaomi ยังมองเห็นโอกาสสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากบริการอินเทอร์เน็ตในส่วนของอุปกรณ์ที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนอีกด้วย โดยรายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตทีวีมีสัดส่วนอยู่ที่ 5.4% ของรายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตทั้งหมดในไตรมาส 3 ของปี 2018

Disclosure: เนื้อหานี้อาจได้รับการสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา โดยข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน

พื้นที่โฆษณา