Huawei เปิดตัว Huawei Huawei Experience Store แห่งใหม่ล่าสุด บริเวณชั้น 4 โซนใบบัว ศูนย์การค้า ICONSIAM 1

Huawei เปิดตัว Huawei Huawei Experience Store แห่งใหม่ล่าสุด บริเวณชั้น 4 โซนใบบัว ศูนย์การค้า ICONSIAM

| updated on
พื้นที่โฆษณา
Huawei เปิดตัว Huawei Huawei Experience Store แห่งใหม่ล่าสุด บริเวณชั้น 4 โซนใบบัว ศูนย์การค้า ICONSIAM 3

เปิดตัว Huawei Huawei Experience Store แห่งใหม่ล่าสุด บริเวณชั้น 4
โซนใบบัว ศูนย์การค้า ICONSIAM พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยพื้นที่กว่า 150 ตารางเมตร
โดยสโตร์ถูกออกแบบอย่างเป็นสัดส่วนตามสินค้ารุ่นต่างๆ มีมุมที่นั่งสำหรับการบริการให้คำแนะนำด้านการใช้งาน สามารถเลือกสรรผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมหลากหลายรูป
อีกทั้งยังมีมุมทดสอบประสิทธิภาพการถ่ายภาพและเล่นเกมบริเวณ Experience พร้อมให้คำแนะนำด้านการใช้งานจากผู้เชี่ยวชาญ

Huawei เปิดตัว Huawei Huawei Experience Store แห่งใหม่ล่าสุด บริเวณชั้น 4 โซนใบบัว ศูนย์การค้า ICONSIAM 5

Huawei เปิดตัว Huawei Huawei Experience Store แห่งใหม่ล่าสุด บริเวณชั้น 4 โซนใบบัว ศูนย์การค้า ICONSIAM 7

Huawei เปิดตัว Huawei Huawei Experience Store แห่งใหม่ล่าสุด บริเวณชั้น 4 โซนใบบัว ศูนย์การค้า ICONSIAM 9

Huawei เปิดตัว Huawei Huawei Experience Store แห่งใหม่ล่าสุด บริเวณชั้น 4 โซนใบบัว ศูนย์การค้า ICONSIAM 11

Huawei เปิดตัว Huawei Huawei Experience Store แห่งใหม่ล่าสุด บริเวณชั้น 4 โซนใบบัว ศูนย์การค้า ICONSIAM 13

Huawei เปิดตัว Huawei Huawei Experience Store แห่งใหม่ล่าสุด บริเวณชั้น 4 โซนใบบัว ศูนย์การค้า ICONSIAM 15

Huawei เปิดตัว Huawei Huawei Experience Store แห่งใหม่ล่าสุด บริเวณชั้น 4 โซนใบบัว ศูนย์การค้า ICONSIAM 17

Huawei เปิดตัว Huawei Huawei Experience Store แห่งใหม่ล่าสุด บริเวณชั้น 4 โซนใบบัว ศูนย์การค้า ICONSIAM 19

พื้นที่โฆษณา
Disclosure: เนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน โดยอาจมีผู้สนับสนุนหรือ Affiliate link