Truemove H ได้รับอนุญาตนำเข้าอุปกรณ์เพื่อทำการทดสอบ 5G จาก กสทช. แล้ว และพร้อมเปิดให้ทดสอบบริเวณใจกลางกรุงเทพฯ เร็วๆ นี้

พื้นที่โฆษณา
Truemove H ได้รับอนุญาตนำเข้าอุปกรณ์เพื่อทำการทดสอบ 5G จาก กสทช. แล้ว และพร้อมเปิดให้ทดสอบบริเวณใจกลางกรุงเทพฯ เร็วๆ นี้ 1

หลังจาก Truemove H ประกาศพัฒนา Project 5G อย่างเป็นทางการเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
โดยได้เปิดให้บริการเทคโนโลยีมาตรฐานโลก FDD Massive MIMO 32T32R ทำการทดสอบจริงที่สถานีฐานจริง ในสภาพแวดล้อมจริง สำเร็จเป็นครั้งแรกในไทย รวมทั้งเปิดให้ทดสอบเทคโนโลยี LAA
(Licensed Assisted Access) เป็นครั้งแรกในประเทศไทยไปแล้วเมื่อกลางปี 2561

ล่าสุด Truemove H ได้รับอนุญาตนำเข้าอุปกรณ์เพื่อทำการทดสอบ 5G จาก กสทช. แล้ว และพร้อมเปิดให้คนไทยได้ทดลองสัมผัสประสิทธิภาพความเร็ว แรงของ 5G ใจกลางกรุงเทพฯ เร็วๆ นี้

Disclosure: เนื้อหานี้อาจได้รับการสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา โดยข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน

พื้นที่โฆษณา