Adobe เพิ่มชุดคำสั่งรองรับงานพิมพ์ภาษาไทย ใน Photoshop และ Illustrator

- Adobe เพิ่มชุดคำสั่งรองรับงานพิมพ์ภาษาไทย ใน Photoshop และ Illustrator

Photoshop CC และ Illustrator CC อัพเดทล่าสุดในการซัพพอร์ตภาษาประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออก, ตะวันออกกลาง, และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ “ภาษาไทย” เป็นครั้งแรก ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเอกสารโดยใช้ข้อความจากภาษาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับ Photoshop

 1. เปิดฟังก์ชั่นการปรับแต่งโดยเลือก คำสั่ง Edit ต่อด้วย > Preferences & Type 
 2. ภายใต้ชุดกำสั่งในส่วนของ Choose Text Engine Options ให้ติ๊กเลือกอ๊อฟชั่น Middle Eastern and South Asian
 3. เปิดไฟล์งานที่ต้องการทำงาน
 4. สร้างเลเยอร์ของ Type
 5. เลือกภาษาที่ต้องการใช้งานบนพาแนล Character (ภาษาที่รองรับล่าสุดได้แก่ ภาษาไทย, พม่า, ลาว, เขมร และภาษาสิงหล)
 6. หลังจากเลือกภาษาที่ต้องการใช้งานแล้ว สามารถเลือกฟอนต์ที่ต้องการใช้งาน ตัวอย่าง ถ้าเลือกภาษาไทยให้เลือกแบบอักษรไทย เช่น Adobe Thai หรือ Noto Sans Thai
 7. คัดลอกและวางข้อความในภาษาที่คุณเลือก หากคุณมีการตั้งค่าภาษาคีย์บอร์ดไว้แล้วคุณสามารถเพียงพิมพ์ข้อความภาษานั้นได้เลย

หมายเหตุ: คุณต้องเลือกข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งเลย์เอาท์, แบบอักษรและตัวเลือกภาษา (ใน dictionary)
เพื่อให้องค์ประกอบของคำหรือข้อความภาษานั้นปรากฏออกมาอย่างถูกต้อง

สำหรับ Illustrator

 1. เปิดฟังก์ชั่นการปรับแต่งโดยเลือก คำสั่ง Edit > Preferences > Type
 2. เลือกอ๊อฟชั่นภาษา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Option) หรือ ภาษาสันสกฤต (Show Indic Option)
 3. เปิดไฟล์งานที่ต้องการทำงาน
 4. สร้างประเภทของเลเยอร์ โดยใช้เครื่องมือ Type
 5. เลือกภาษาที่ต้องการใช้งานบนพาแนล Character (ภาษาที่รองรับล่าสุดได้แก่ ภาษาไทย, พม่า, ลาว, เขมร และภาษาสิงหล)
 6. หลังจากเลือกภาษาที่ต้องการใช้งานแล้ว สามารถเลือกฟอนต์ที่ต้องการใช้งาน ตัวอย่าง ถ้าเลือกภาษาไทยให้เลือกแบบอักษรไทย เช่น Adobe Thai หรือ Noto Sans Thai
 7. คัดลอกและวางข้อความในภาษาที่คุณเลือก หากคุณมีการตั้งค่าภาษาคีย์บอร์ดไว้แล้วคุณสามารถเพียงพิมพ์ข้อความภาษานั้นได้เลย

หมายเหตุ: ใน Preferences & Type ในการใช้งานคุณสามารถเลือกภาษาแบบสันสกฤตอย่างเดียวและเอเชียตะวันออกได้พร้อมกัน และคุณสามารถเลือกที่จะปิดการใช้งานทั้งสองตัวเลือก หรือเลือกหนึ่งในสองแสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo