ผลวิจัยเผย Google Home สามารถรับคำสั่งเสียงติดสำเนียงได้ดีกว่า Siri และ Alexa

- ผลวิจัยเผย Google Home สามารถรับคำสั่งเสียงติดสำเนียงได้ดีกว่า Siri และ Alexa

สิ่งที่จะวัดความเก่งของระบบสั่งงานด้วยเสียง นอกจากความสามารถในการฟังเสียงและแปลงเป็นคำแล้ว ความสามารถในการฟังเสียงที่ติดสำเนียงต่างๆ รู้เรื่องก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง

Vocalize.ai ได้เปิดเผยผลการวิจัยเกี่ยวกับการแยกเสียงติดสำเนียงของผู้ช่วยอัจฉริยะ 3 ตัว ได้แก่ Google Assistant ใน Google Home, Siri ใน Apple Homepod และ Alexa ใน Amazon Echo จากการฟังภาษาอังกฤษติดสำเนียงสามสำเนียง คือ อังกฤษสำเนียงอเมริกัน อังกฤษสำเนียงอินเดีย และอังกฤษสำเนียงจีน

การทดลองแรกทดลองโดยป้อนคำด้วยระดับเสียงคงที่ 50 เดซิเบล จากระยะคงที่ 1 เมตรในห้องที่ไม่มีเสียงรบกวน พบว่า Google สามารถจับคำพูดได้ทุกสำเนียง 100% ในขณะที่ Sri และ Alexa จับสำเนียงอเมริกันและอินเดียได้ประมาณ 94% และสำเนียงจีนได้เพียง 78% เท่านั้น

- ผลวิจัยเผย Google Home สามารถรับคำสั่งเสียงติดสำเนียงได้ดีกว่า Siri และ Alexa

การทดลองที่สองเป็นการทดลองว่าผู้พูดจำเป็นต้องพูดเสียงดังขึ้นหรือเบาลงแค่ไหน เพื่อให้ระบบสามาตรวจจับคำพูดที่ติดสำเนียงได้ พบว่า Google Home และ Echo มีระยะสูงสุดแค่ 1-2 เดซิเบลเท่านั้นในขณะที่ Homepod มีระยะกว้างถึง 6 เดซิเบลเลยทีเดียว แสดงว่าสำเนียงมีผลต่อการตรวจจับคำพูดอย่างมาก

- ผลวิจัยเผย Google Home สามารถรับคำสั่งเสียงติดสำเนียงได้ดีกว่า Siri และ Alexa

การทดลองสุดท้ายเป็นการทดลองจับเสียงในสถานที่ที่สิ่งแวดล้อมมีเสียงดัง โดยวัดว่าเสียงพูดจำเป็นต้องดังกว่าสิ่งแวดล้อมกี่เดซิเบล ระบบจึงจะจับคำได้ ซึ่งถือว่าเป็นการทดลองที่ท้าทายทั้งเครื่องจักรและมนุษย์เอง โดยเสียงสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นเสียงพึมพำและ Pink noise การทดลองนี้เป็นการเลียนแบบการทดลอง SIN test ที่มีไว้เพื่อทดสอบการได้ยินของมนุษย์ การอ่านค่าทำโดยดูค่า SNR Loss เช่น ถ้าค่า SNR loss คือ 0-3 หมายความว่าความสามารถในการได้ยินด้อยกว่าคนปกติ 0-3dB โดยค่า SNR loss จะแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ normal, mild, moderate, severe หากค่า SNR loss เกิน 15 ถือว่าเป็นคนที่มีปัญหาทางการได้ยินขั้นร้ายแรง (Severe)

สำหรับสำเนียงอเมริกัน Alexa และ Siri มีค่า SNR loss อยู่ในระดับปานกลาง (Moderate) ในขณะที่ Google ดีมาก เมื่อเปลี่ยนมาเป็นสำเนียงอินเดีย ทั้ง Siri และ Alexa แย่ลงเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับปานกลาง (Moderate) อยู่ Google แย่ลงเล็กน้อยเช่นกัน แต่อยู่ในระดับธรรมดา (Normal) และเมื่อเปลี่ยนเป็นสำเนียงจีน Google เริ่มแย่ลง แต่ยังอยู่ในระดับธรรมดา(Normal) Siri แย่ลงเช่นกัน แต่ยังอยู่ในระดับปานกลาง (Moderate) อยู่ และ Alexa แย่ลงถึงระดับขั้นร้ายแรง (Severe)

- ผลวิจัยเผย Google Home สามารถรับคำสั่งเสียงติดสำเนียงได้ดีกว่า Siri และ Alexa

ที่มา Vocalize.aiแสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo