TCELS ปั้น Startup เสิร์ฟภาคอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ ดันไทยเป็นเมดดิเคิลฮับของเอเชีย ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

- TCELS ปั้น Startup เสิร์ฟภาคอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ ดันไทยเป็นเมดดิเคิลฮับของเอเชีย ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกความร่วมมือกับ MassChallenge สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ Startup และให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจแก่บริษัทต่างๆ ที่มีนวัตกรรมให้สามารถก้าวสู่เวทีระดับโลก จัดโครงการ Mentor and Startup Bootcamp เพื่อสร้างเครือข่าย Mentor ด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย พร้อมปั้น Startup ดาวรุ่งในการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ (Medical Hub) โดยได้เริ่มดำเนินโครงการเปิดรับสมัครช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา และทำการคัดเลือกทีม Startup จากทั้งหมด 42 ทีม และคัดเลือก Startup ที่มีศักยภาพเพียง 20 ทีมเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถในการทำธุรกิจ พร้อมเข้า Pitching คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจำนวน 10 ทีม เพื่อรับการสนับสนุน Seed Funding ทีมละ 200,000 บาท และอีก 7 ทีม ที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับสิทธิ์การอบรมเชิงลึกเพื่อขยายตลาดไปยังต่าง ประเทศจาก MassChallengeแสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo