HUAWEI จดสิทธิบัตรมือถือจอพับได้ 2 ทบ

WIPO (World Intellectual Property Office) ได้เปิดเผยสิทธิบัตรใหม่จาก HUAWEI ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยสิทธิบัตรใหม่นี้เป็นสิทธิบัตรเกี่ยวกับการดีไซน์มือถือจอพับได้ที่สามารถพับได้ 2 ทบซ้อนกัน ทำให้เวลากางได้ขนาดหน้าจอที่ใหญ่ในขนาดตัวเครื่องที่เล็ก ซึ่ง HUAWEI ดีไซน์ไว้ทั้งหมด 3 ดีไซน์ด้วยกัน ในดีไซน์ที่ – หน้าจอสามารถพับมาด้านหน้าได้ด้วย

HUAWEI จดสิทธิบัตรมือถือจอพับได้ 2 ทบ 3