วิธีเปิด Peak focus ช่วยโฟกัสเวลาใช้เลนส์มือหมุนกับ Olympus OM-D EM5 Mark II

กล้อง Olympus OM-D EM5 Mark II มีฟีเจอร์ Peak focus ที่จะช่วยให้ใช้งานกับเลนส์มือหมุนง่ายขึ้น โดยจะเป็นตัวช่วยโฟกัส ทำให้เราทราบว่าจุดไหนของภาพที่ชัด สำหรับวิธีการเปิดใช้งาน ทำดังนี้

กดปุ่ม MENU เลื่อนไปที่ เมนูฟันเฟือง จากนั้นเลือกเมนู A : AF/MF

วิธีเปิด Peak focus ช่วยโฟกัสเวลาใช้เลนส์มือหมุนกับ Olympus OM-D EM5 Mark II 3
วิธีเปิด Peak focus ช่วยโฟกัสเวลาใช้เลนส์มือหมุนกับ Olympus OM-D EM5 Mark II 5

เลื่อนลงมาที่เมนู MF Assist > Peaking แล้วเลือก On

วิธีเปิด Peak focus ช่วยโฟกัสเวลาใช้เลนส์มือหมุนกับ Olympus OM-D EM5 Mark II 7
วิธีเปิด Peak focus ช่วยโฟกัสเวลาใช้เลนส์มือหมุนกับ Olympus OM-D EM5 Mark II 9

จากนั้นไปตั้งปุ่มสำหรับเปิด Focus peaking โดยไปที่ เมนูรูปฟันเฟือง > Button/Dial/Lever > Button Function เลือกปุ่มที่ต้องการ จากนั้นตั้งเป็น Peaking

วิธีเปิด Peak focus ช่วยโฟกัสเวลาใช้เลนส์มือหมุนกับ Olympus OM-D EM5 Mark II 11
วิธีเปิด Peak focus ช่วยโฟกัสเวลาใช้เลนส์มือหมุนกับ Olympus OM-D EM5 Mark II 13
วิธีเปิด Peak focus ช่วยโฟกัสเวลาใช้เลนส์มือหมุนกับ Olympus OM-D EM5 Mark II 15

จกนั้น กลับมาที่โหมดถ่ายภาพ เมื่อหมุนแหวนโฟกัส จะมีเส้นสีๆ ขึ้นที่ขอบของภาพบริเวณที่ภาพโฟกัส โดยสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยโดยการกดปุ่ม Info

วิธีเปิด Peak focus ช่วยโฟกัสเวลาใช้เลนส์มือหมุนกับ Olympus OM-D EM5 Mark II 17
วิธีเปิด Peak focus ช่วยโฟกัสเวลาใช้เลนส์มือหมุนกับ Olympus OM-D EM5 Mark II 19
บริเวณภาพที่โฟกัสเข้าจะมีเส้นสีเรืองแสงขึ้นแบบนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *