Spotify จัดโปรปลายปี 3 เดือนเพียง 129 บาท

ผู้ใช้ Spotify แบบฟรี เมื่อลองใช้บริการ Spotify Premium รับไปเลย Spotify Premium 3 เดือน ในราคาเพียง 139 บาท ผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ร่วมรายการในช่องทาง https://www.spotify.com/th-th/comeback/  อีกทางเลือกหนึ่งเพื่อรับสิทธิ์ฟัง Spotify ฟรี 3 เดือน คือการชำระโดยตรงผ่านบัตรเครดิตบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งทั้งสองโปรโมชั่นนี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น

นอกจากนี้ Spotify ยังขอมอบโปรโมชั่น ใช้ Spotify Premium 3 เดือนในราคาเพียง 129 บาทให้กับผู้ใช้เก่าที่ยกเลิกบัญชี Spotify Premium ไปก่อนวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมาเท่ากับว่าจ่าย 1 เดือน ได้ฟังฟรีอีก 2 เดือน คุ้มขนาดนี้ รีบเลย อย่ารอช้า เพราะโปรโมชั่นนี้มีถึง 1 มกราคม 2563 เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *