HUAWEI จดสิทธิบัตรโหมดถ่ายดวงจันทร์ใน P30 Series 1

HUAWEI จดสิทธิบัตรโหมดถ่ายดวงจันทร์ใน P30 Series

|
พื้นที่โฆษณา

HUAWEI จดสิทธิบัตรโหมดถ่ายดวงจันทร์ที่นำเสนอครั้งแรกใน HUAWEI P30 และ HUAWEI P30 Series โดยสิทธิบัตรฉบับนี้ยื่นจดตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 แต่เพิ่งจะได้รับการเปิดเผยไม่นานนี้

HUAWEI จดสิทธิบัตรโหมดถ่ายดวงจันทร์ใน P30 Series 3

ถารถ่ายดวงจันทร์ของ HUAWEI เมื่อซอฟต์แวร์ตรวจจับพบว่ากำลังถ่ายดวงจันทร์ จะใช้ระบบ AI มาช่วยในการถ่ายถาพและปรับแสงให้ได้ดวงจันทร์ที่คมชัดทุกสภาพแสง

พื้นที่โฆษณา
Disclosure: เนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน โดยอาจมีผู้สนับสนุนหรือ Affiliate link

Leave a Comment