Vivo โชว์เทคโนโลยี Dual Wi-Fi Acceleration เชื่อมต่อพร้อมกัน 2 เครือข่ายเพื่อเพิ่มความเร็ว 1

Vivo โชว์เทคโนโลยี Dual Wi-Fi Acceleration เชื่อมต่อพร้อมกัน 2 เครือข่ายเพื่อเพิ่มความเร็ว

|
พื้นที่โฆษณา

Vivo โชว์เทคโนโลยีใหม่ที่จะมาเพิ่มความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยมือถือในชื่อ Dual Wi-Fi Acceleration โดยเทคโนโลยีนี้จะเชื่อมต่อ Wi-Fi 2 เครือข่ายพร้อมกันทั้ง 2.4 GHz และ 5 GHz เพื่อเพิ่มความเร็วในการอัปโหลดและดาวน์โหลด และยังเพิ่มความเสถียรในการเชื่อมต่ออีกด้วย โดยในคลิปที่สาธิตการใช้งานได้โชว์ความเร็วในการดาวน์โหลดที่น้อยกว่าเดิม รวมทั้งการเล่นเกมที่มีปิงน้อยและคงที่กว่าด้วย

พื้นที่โฆษณา
Disclosure: เนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน โดยอาจมีผู้สนับสนุนหรือ Affiliate link

Leave a Comment