HUAWEI Mate 30 Series อาจเปิดตัวในวันที่ 19 กันยายน

เว็บไซต์ High-tech.mail.ru ซึ่งอยู่ในงานเปิดตัว EMUI10 ได้กล่าวว่าระหว่างช่วงสรุปงานกับนักข่าว Dr. Changlu ซึ่งเป็น Consumer Business Software President ของ HUAWEI ได้พูดถึง HUAWEI Mate 30 Series และชิปเซ็ต Kirin 990 จะเปิดตัวในยุโรปวันที่ 19 กันยายน 2019 นี้ ซ฿่งเป็นช่วงเวลาหลังจากงาน IFA 2019 ไม่นาน และเร็วขึ้นกว่าปกติพอสมควร

https://bacidea.com/2019/08/%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-huawei-mate-30-pro-%E0%B8%A1.html
https://bacidea.com/2019/08/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%86-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-huawei-mate-30-30-pro-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9C.html
https://bacidea.com/2019/07/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD-huawei-mate-30-pro-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87.html