HUAWEI เปิดตัว EMUI10 ปรับปรุง Dark mode แชร์หน้าจอและควบคุมผ่านคอมได้ ใช้ ARK Compiler ปล่อย Beta เดือนกันยายน

HUAWEI เปิดตัว EMUI 10 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่มีพื้นฐานบน Android โดยในงานได้นำเสนอจุดเด่นบางส่วน ดังนี้

Dark Mode

HUAWEI ปรับปรุง Dark mode ใหม่ตั้งแต่การเลือกใช้สี เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย ไม่ทำให้ตาล้าในการใช้

HUAWEI เปิดตัว EMUI10 ปรับปรุง Dark mode แชร์หน้าจอและควบคุมผ่านคอมได้ ใช้ ARK Compiler ปล่อย Beta เดือนกันยายน 3

Always On Display เปลี่ยนรูปแบบได้

Always On Display ถือเป็นจุดอ่อนของ HUAWEI มานานเนื่องจากมีความสามารถในการปรับแต่งที่น้อยมาก ใน EMUI 10 จะสามารถปรับแต่งได้มากขึ้น

HUAWEI เปิดตัว EMUI10 ปรับปรุง Dark mode แชร์หน้าจอและควบคุมผ่านคอมได้ ใช้ ARK Compiler ปล่อย Beta เดือนกันยายน 5

Video call

ถ้าเชื่อมต่อมือถือที่ใช้ EMUI10 กับอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถเลือกที่มาของภาพที่ใช้ได้ โดยในงานได้โชว์ตัวอย่าง Video call โดยใช้ภาพจากโดรนแทนกล้องจากมืถือ

HUAWEI เปิดตัว EMUI10 ปรับปรุง Dark mode แชร์หน้าจอและควบคุมผ่านคอมได้ ใช้ ARK Compiler ปล่อย Beta เดือนกันยายน 7

และเมื่อเชื่อมต่อมือถือกับอุปกรณ์ Smart Device ที่รองรับ สามารถเลือกอุปกรณ์ในการรับสาย หรือสลับระหว่างคุยก็ได้ เช่น รับสาย Video call จาก Smart TV เป็นต้น

HUAWEI เปิดตัว EMUI10 ปรับปรุง Dark mode แชร์หน้าจอและควบคุมผ่านคอมได้ ใช้ ARK Compiler ปล่อย Beta เดือนกันยายน 9

แชร์หน้าจอมือถือสู่คอม

EMUI 10 สามารถแชร์หน้าจอจากมือถือให้มาแสดงบนคอมได้ โดยเราสามารถควบคุมมือถือผ่านเมาส์และคีย์บอร์ดได้ทันที ที่สำคัญคือสามารถโยนไฟล์ข้ามไปมาระหว่างมือถือและคอมได้โดยการลากและวางธรรมดา

HiCar

ระบบสำหรับรถยนต์ของ HUAWEI ที่ให้คุณสั่งงานรถและแชร์สถานะกับอุปกรณ์อื่นๆ ของ HUAWEI เช่น มือถือ และ นาฬิกาอัจฉริยะได้ สามารถใช้ภาพจากกล้องในรถเวลา Video call ได้

HUAWEI เปิดตัว EMUI10 ปรับปรุง Dark mode แชร์หน้าจอและควบคุมผ่านคอมได้ ใช้ ARK Compiler ปล่อย Beta เดือนกันยายน 15

ARK Compiler

EMUI 10 ได้นำ ARK Compiler มาใช้ ที่จะทำให้แอปทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปัจจุบันมีแอปจากจีนมากกว่า 40 แอปได้ Compile ด้วย ARK Compiler

HUAWEI เปิดตัว EMUI10 ปรับปรุง Dark mode แชร์หน้าจอและควบคุมผ่านคอมได้ ใช้ ARK Compiler ปล่อย Beta เดือนกันยายน 17

และในปีหน้า HUAWEI จะเปิด ARK Compiler เป็น Open source อย่างสมบูรณ์

HUAWEI เปิดตัว EMUI10 ปรับปรุง Dark mode แชร์หน้าจอและควบคุมผ่านคอมได้ ใช้ ARK Compiler ปล่อย Beta เดือนกันยายน 19

HUAWEI ตั้งเป้าหมายว่าจะมียอดอุปกรณ์ที่ได้อัปเกรด EMUI สูงถึง 90% ภายในปีนี้ โดยรุ่นแรกที่จะได้ทดลองใช้ EMUI 10 Beta คือ HUAWEI P30 Series ซึ่งจะปล่อยให้ใช้งานในวันที่ 8 กันยายน 2562

HUAWEI เปิดตัว EMUI10 ปรับปรุง Dark mode แชร์หน้าจอและควบคุมผ่านคอมได้ ใช้ ARK Compiler ปล่อย Beta เดือนกันยายน 21

นอกจากนั้นในงนยังมีการเผย Huawei Mobile Services (HMS) ซึ่งเป็นบริการต่างๆ ให้แปสามารถเรียกใช้งานได้ คล้ายๆ กับ Google Mobile Services