realme 5 วางขายแล้ว เริ่มต้น 4,599.-

realme วางขาย realme 5 ลงสู่ตลาดทั่วประเทศแล้วทั้งสองความจุด้วยกัน 3+64 GB ในราคา 4,599 บาท และ 4+128 GB ในราคา 5,999 บาท ในวันที่ 21กันยายน 2562 ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

พิเศษสำหรับลูกค้า realme ฟรีค่าบริการหลังการขายในระยะเวลาประกันทุกรายการ

เงื่อนไขการให้บริการ

  • แบตเตอรี่มีระยะการรับประกัน 6 เดือน ยกเว้นรุ่นที่มีการรับประกันแบตเตอรี่ 1 ปี
  • การเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหายจากภายนอก อาจมีค่าอะไหล่เพิ่มเติม
  • เครื่องที่มีการซ่อมทั้งในประกันและนอกประกัน ฟรีค่าบริการ
  • เครื่องในประกันลูกค้าจะได้รับ ใบส่งซ่อมสีขาว
  • เครื่องนอกประกันลูกค้าจะได้รับ รายละเอียดการใช้บริการ และใบเสร็จรับเงิน

ความเห็น

ติดต่อร่วมงาน : [email protected]
Copyright © 2024 - BACIDEA