DxOMark ให้คะแนนกล้อง Google Pixel 4 รวม 112 คะแนน โดดเด่นด้านวิดีโอ

เว็บไซต์ DxOMark เผยผลคะแนนเทสต์กล้องของ Google Pixel 4 ได้คะแนนรวม 112 คะแนน โดยแบ่งเป็นคะแนนภาพนิ่ง 117 คะแนน และคะแนนวิดีโอ 101 คะแนน ซึ่งคะแนนวิดีโอครองอันดับหนึ่งร่วมกับ Samsung Galaxy Note 10+

- DxOMark ให้คะแนนกล้อง Google Pixel 4 รวม 112 คะแนน โดดเด่นด้านวิดีโอ

สำหรับภาพนิ่ง เว็บไซต์ DxOMark ชมความสามารถในการซูมที่เก็บรายละเอียดได้ดี สกินโทนสวยงาม มีการวัดแสงที่แม่นยำและสีที่สวยงาม แต่มีปัญหาด้าน Artifact ต่างๆ ความคมของภาพที่ลดลงบริเวณขอบภาพ รวมถึง Noise ในที่มืดและประสิทธิภาพกล้องในที่แสงน้อยมากๆ เข้าขั้นเลวร้าย

ในด้านวิดีโอ ได้ภาพที่สมูธเนื่องจากฟีเจอร์ Adaptive frame rate และมีกันสั่นที่พอเพียง แต่มีปัญหาด้าน Artifact เช่นเดียวกัน

อ่านผลการเทสต์กล้องเต็มๆ ได้ที่นี่แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo