Apple จดสิทธิบัตร iMac ใหม่ ดีไซน์แบบกระจกโค้ง

พื้นที่โฆษณา

ต้องบอกว่าดีไซน์ของ iMac แทบจะไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่ปี 2009 แต่ล่าสุด เว็บไซต์ Apple Insider พบสิทธิบัตรของ Apple ที่เป็นสิทธิบัตรด้านการดีไซน์คอมพิวเตอร์ Desktop ใช้ดีไซน์แบบกระจกโค้งชิ้นเดียว ด้านล่างของกระจกโค้งจะเป็นที่วางคีย์บอร์ดที่สามารถถอดได้ ส่วนฮาร์ดแวร์ต่างๆ จะไปอยู่ในฐานเครื่องแทน

Apple จดสิทธิบัตร iMac ใหม่ ดีไซน์แบบกระจกโค้ง 1

อย่างไรก็ตาม เป็นปกติที่บริษัทใหญ่ๆ จะจดสิทธิบัตรการออกแบบโดยที่สุดท้ายการออกแบบนั้นอาจจะไม่ถูกนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์วางขายจริงเลยก็ได้

ที่มา Apple Insider, PetaPixel

Disclosure: เนื้อหานี้อาจได้รับการสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา โดยข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน

พื้นที่โฆษณา