จุฬาฯ ร่วมมือกับ SkillLane พัฒนาระบบ GenEd Blended Learning ให้นิสิตเรียนกันแบบออนไลน์ ไม่ต้องเสี่ยงภัยกับ COVID-19 พร้อมนำร่องนิสิตบางส่วนตั้งแต่ตอนช่วงฝุ่น PM 2.5 แล้ว

เนื่องจากในช่วงปีนี้เจอกับปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ทั้งฝุ่น PM 2.5 และไวรัส COVID-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกับ SkillLane บริษัท Online Learning Platform อันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ในสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียงมากมาย พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านรายวิชาการศึกษาทั่วไป (หรือที่นิสิตจุฬาฯ รู้จักกันในนาม Gened) ให้แก่นิสิตทุกคณะเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบในช่วงภาวะวิกฤติอันเนื่องมาจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมเผยว่าจะพร้อมให้เรียนบางรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ภายในมีนาคม 2563 นี้

- จุฬาฯ ร่วมมือกับ SkillLane พัฒนาระบบ GenEd Blended Learning ให้นิสิตเรียนกันแบบออนไลน์ ไม่ต้องเสี่ยงภัยกับ COVID-19 พร้อมนำร่องนิสิตบางส่วนตั้งแต่ตอนช่วงฝุ่น PM 2.5 แล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. แนบบุญ หุนเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุฬาฯ มีความพร้อมในการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะสำคัญให้แก่นิสิต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและสังคมการทำงาน การใช้ชีวิต นอกจากนี้ยังมีความห่วงใยในสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 และการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สร้างผลกระทบต่อสวัสดิภาพของนิสิตเป็นอย่างมาก ทางคณะผู้บริหารจึงมีนโยบายให้คณาจารย์ผู้สอนจัดการสอนผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าว

- จุฬาฯ ร่วมมือกับ SkillLane พัฒนาระบบ GenEd Blended Learning ให้นิสิตเรียนกันแบบออนไลน์ ไม่ต้องเสี่ยงภัยกับ COVID-19 พร้อมนำร่องนิสิตบางส่วนตั้งแต่ตอนช่วงฝุ่น PM 2.5 แล้ว

ในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ นิสิตจะสามารถเข้าไปเรียนผ่านสมาร์ทโฟนหรือโน้ตบุ๊คผ่านระบบได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งยังสามารถดูย้อนหลังเพื่อทบทวนเนื้อหาการเรียนที่ผ่านมาได้ ซึ่งจุฬาฯ จะแจ้งรายชื่อวิชาและรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วต่อไปแสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo